Hledat
|

Evropská Komise spouští investiční fond proti dopadům COVID-19 na ekonomiku

Aktuality   |  12.03. 2020

V souvislosti s výzvou Komisi k zajištění záchranného ekonomického balíčku (viz TZ Europoslanci vyzvali Komisi k přípravě záchranného balíčku) jsme už získali následující odpovědi:

- Evropská komise představí v pátek 13/3 balíček urgentních opatření vztahující se k pandemii COVID-19 a jeho vlivu na evropskou ekonomiku

- zatím bylo sděleno, že EU chce vytvořit investiční fond v hodnotě 25 miliard euro (640 miliard Kč) s cílem zmírnit dlouhodobý ekonomický dopad současné epidemie

- na tomto opatření se už předběžně dohodli šéfové zemí a vlád během konferenční hovoru v úterý 10/3 v noci

- tento investiční fond by měl pomoci především zdravotnickým systémům, malým a středním podnikům, trhu práce a dalším citlivým oblastem ekonomiky

Jak bude tento fond nejspíše fungovat?

Komise se vzdá povinnosti požádat o vrácení nevyčerpaného předběžného financování evropských strukturálních a investičních fondů, které v současné době vlastní členské státy. Členské státy budou muset tyto částky použít k urychlení svých investic v rámci strukturálních fondů. Použijí tuto částku pro vnitrostátní spolufinancování, které by normálně museli poskytnout ze svého, aby obdrželi určitou částku ze strukturálních fondů.

S ohledem na průměrnou míru spolufinancování ve všech členských státech bude 7,5 miliard EUR schopno uvolnit hned, následně půjde rychle uvolnit ještě částku ve výši cca 17 - 18 miliard EUR.

- legislativně lze tento návrh implementovat změnou společného nařízení o strukturálních fondech

Další opatření Komise

-  dají se očekávat také změny v oblasti letectví: konkrétně nařízení týkající se časové koordinace letů (Regulation on Airline Time Slots), což souvisí se snižování počtů letů

- podle současných předpisů o letištních časech totiž musí letecké společnosti použít jakýkoliv přidělený čas alespoň v 80% a se zvětšujícím se ohniskem nákazy a snížení kapacity dopravců tak byly letecké společnosti často nuceny provozovat nehospodárné lety

  • Některá z těchto opatření budou vyžadovat souhlas Evropského parlamentu a Rady.
  • Předpokládá se, že Rada tyto opatření projedná v pondělí 16/3, kdy se sejdou ministři financí zemí eurozóny. 
  • Evropský parlament by je měl následně projednat na mimořádném zasedání v týdnu od 23. března.

Jitka Fialová