Hledat
|

Forma pomoci pro větší podniky: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

Aktuality   |  23.04. 2020

Nachází se váš podnik třeba kvůli omezením okolo COVID-19 v situaci, kdy musel propustit více než 500 pracovníků (včetně dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) a hledáte cesty, jak vše ještě zaměstnancům usnadnit? Pomoci vám může Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), k němuž nabízíme více informací. Tomáš Zdechovský je předsedou pracovní skupiny k EGF.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací.

V období 2014-2020 je v rámci tohoto programu ročně k dispozici až 150 milionů EUR, z nichž může být financováno až 60 % nákladů na projekty, které mají propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy.

Prostředky z fondu jsou primárně použity v případech, kdy jediný podnik propustil více než 500 pracovníků (včetně dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku), nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu propouštění, a to v jednom či několika sousedních regionech.

Na co lze pomoc EGF využít?
Z fondu lze spolufinancovat projekty týkající se:
- pomoci při hledání práce
- poradenství v oblasti profesionálního rozvoje
- vzdělání a rekvalifikace
- coaching a mentoring
- podnikání a zakládání podniku

Z fondu nelze financovat opatření sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti nebo důchody).

Jak podat žádost?
O prostředky z fondu mohou žádat pouze přímo členské státy EU, nikoliv podniky nebo organizace. Ty by se měly obrátit na kontaktní osobu EGF v daném státě.

Kontaktní osobou v České republice je paní Hana Jamrichová z Ministerstva práce a sociálních věcí (hana.jamrichova@mpsv.cz, +420 221 922 412). Kontaktovat je možné také přímo ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a sociální věci na emailové adrese EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Nařízení o EGF dává členským státům 12 týdnů na shromáždění nezbytných informací a podání žádosti. Pokud Komise potřebuje další informace, má členský stát dalších 6 týdnů na to, aby připravil odpověď.

Co je potřeba?
Členské státy musí poskytnout odůvodněnou analýzu mezi propouštěním nebo ukončením činnosti minimálně 500 osob v referenčním horizontu 9 měsíců a velkými změnami ve struktuře světového obchodu, nebo zásadními problémy místního, nebo národního hospodářství. Tato analýza by měla být založena na jasných statistických důkazech.

Mohou využít EGF malé a střední podniky, nebo osoby samostatně výdělečné?
Teoreticky ano, ale pouze v omezených případech.

U malých a středních podniků (MSP) lze EGF využít v případě, že je MSP dodavatelem, nebo výrobcem, který je odběratelem podniků, který se potýká s propouštěním v důsledku dopadů globalizace nebo celosvětové hospodářské a finanční krize a žadá prostředky z EGF. Zároveň může MSP využít prostředků EGF, pokud členský stát dokáže, že malé a střední podniky jsou hlavním nebo jediným druhem podnikatelů v regionu, případně v určitém konkrétním hospodářském odvětví. U osob samostatně výdělečně činných platí podobné podmínky.

Vždy platí, že pro více informací o možnostech využití EGF je dobré se obrátit na kontaktní osobu v ČR zodpovědnou za využívání EGF.

Další otázky?
Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně využití Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, můžete kontaktovat e-mailem také naši kancelář a rádi vám pomůžeme: tomas.zdechovsky@ep.europa.eu.

Nejčastěji kladené otázky ohledně využití EGF naleznete také zde: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22041&langId=cs

Minulé žádosti o příspěvek z EGF naleznete zde:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=cs

Přesné znění nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci najdete zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=CS 

Tým Tomáše Zdechovského