Hledat
|

Norsko prohrálo ve Štrasburku další dva případy

Aktuality   |  17.12. 2019

Štrasburk - Dva další rozsudky týkající se praktik norské sociální služby Barnevernet a norského systému ochrany dětí dnes padly u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. V obou případech soud konstatoval porušení práva na rodinný život. Norsko tak už celkově prohrálo 5 případů oproti dvěma. Na projednání čeká dalších 29 stížností, mezi nimi i stížnost Evy Michalákové a rodičů slovenské holčičky Maxine.

První dnešní případ se týkal polské stěžovatelky, jejíž syn byl umístěn do pěstounské péče po porodu. Přestože požádala o jeho vrácení do své péče a absolvovala kurzy na zlepšení rodičovských dovedností, byla zbavena i zbytku práva na kontakt se synem a úřad sociální péče ji odmítl sdělit informaci o místě pobytu pěstounské rodiny, kde se dítě nachází. ESLP mimo jiné zkritizoval, že pěstounská péče byla od začátku zamýšlena jako dlouhodobá, protože počet kontaktů matky s dítětem byl striktně omezen, a že posouzení rodičovských kompetencí stěžovatelky vycházelo z vágních a subjektivních kritérií. Štrasburský soud také poukázal na to, že při rozhodování norský soud vycházel ze starých zpráv týkajících se rodičovských kompetencí stěžovatelky, zatímco pěstouni měli možnost referovat o aktuálním rozvoji dítěte. Příslušné autority také nevzaly blíže v potaz důvody, pro které dítě mělo na schůzkách s matkou údajně projevovat negativní reakce, o těchto reakcích navíc referovali pěstouni, kteří se o dítě starali v mezidobí mezi jednotlivými návštěvami.

Druhý případ se týká somálské stěžovatelky, která v roce 2009 získala v Norsku i se synem, narozeným ještě v Keni, status uprchlíka. Syn jí byl odebrán v roce 2010 v uprchlickém táboře a umístěn do křesťanské rodiny, ačkoli mohl být umístěn k příbuzným nebo do somálské či jiné muslimské rodiny. Matka žádala zachování rodičovských práv a možnost kontaktu. Podle ESLP nemohou místní autority využívat rozpadlé rodinné vztahy jako důvod k adopci dítěte, pokud samy takovou situaci vytvořily tím, že selhaly ve své povinnosti přijmout opatření na pomoc rodině. Norské soudy podle rozhodnutí ESLP upřednostnily zájmy pěstounů před zájmy rodiny.

Polské stěžovatelce soud přiznal odškodnění 25 000 euro, druhá stěžovatelka odškodnění nežádala.

"Z obou těchto rozhodnutí mám obrovskou radost!" komentuje krátce europoslanec Tomáš Zdechovský .

Jitka Fialová, petiční výbor na podporu Evy Michalákové

Rozsudky jsou k nahlédnutí zde: 

CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199382

CASE OF A.S. v. NORWAY - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199381